Eesti English Русский

Avinurme Külavanemate Koda

Avinurme Külavanemate Koja lugu

 

Esimene valla külade koostööidukene tärkas 1999.aastal, kui  valla 5 küla soovisid tähistada oma külade kirjatähtedes  esmamainimisest  400.aasta möödumist . Vahvate külapidude järel tekkis spontaanselt nn. 400-te klubi,kes koos käis küll vaid paar korda, kuid magus koostöömaitse jäi meeltesse pidama.

Selgeks sai, et iseenesest  koostöö ei teki, vaja on liidreid, kes mõtteid ja tegusid koos hoiavad ning külavanemaid virgutavad. Asutasime seltsingu, mis mõningase aktiivse tegutsemise järel uuesti suikuma kippus.

 Kunagine IVKE juht Lembit Tõnis oli aga kõvasti kinni oma idees: Ida-Virumaal tuleb korraldada külade päev ja teades Lembitu karismat, veenmisoskust ja järjekindlust oli Avinurme Külavanemate Seltsing valmis olema tõrvikukandja . Ega me saanud talle vastu hakata, korraldasimegi  külade päeva, küll ainult oma regioonis nn. Peipsi-Alutaguse piirkonna 7 vallale, mis tänavu juba oma 7. numbrit kannab ja mille korraldamise au vallast valda liigub.

Seltsing sai tuule tiibadesse ja ärkas ning seekord põhjalikult , siin on sobiv tsiteerida lugupeetud  Ivi Proosi- “… ega inimene kogu aeg ka haige ei ole, enamjaolt on ta ikka terve”. Kogusime kokku külavanemad, pidasime nõu ja kavandasime tegevusi, mis suudaksid kaasata eelkõige külavanemaid. Oma nõupidamistele kutsusime vallavanema ja valla võtmeametnikke, istusime koos seltsidega kavandades osalemist Avinurme valla suve tähtsündmusel-Pütilaadal . Oluliseks peame siin seda, et kõikide nõupidamiste otsustest ja kokkulepetest koostasime memod ja saatsime need e-postiga külavanematele.

 

Tänu sellele, et koos  nõu pidamine , tegevuste kavandamine oli muutunud juba regulaarseks ning selgemaks olid saanud ka seltsingu ja seltsi erinevused ja võimalused, oli paratamatu et 2008.aasta suve lõpul lõpetasime seltsingulepingu ja asutasime Avinurme Külavanemate Koja mittetulundusühendusena.
Üks esimesi ülesandeid oli koostada kaasaegne Avinurme valla külavanema statuut. Paljude kärarikaste vaidluste ja selgituste järel saime statuudi valmis ja valla volikogu selle ka pikemate selgituste andmise järel kinnitas.

Nüüd oligi vaja juba ette valmistada uute külavanemate valimine ja see ka uue statuudi järgi läbi viia.

 

     

 Täna on Avinurme vallas 17 liikmeline Külavanemate koda 3 juhatuse liikmega, vallas on 10 külavanemat ja nendel kõigil on ka vastavalt statuudile külavanema abi  2014. aasta märksõnad on õppereis Vastseliina Külade Kärajatele , valla mitmed külad tähistavad oma esmamainimise aastapäevi,
kus 415 ja kus 330.

 Kõige olulisem seejuures -meie külavanematel on nüüd külavanema tunnusmärk ja  kõigil valla küladel on koostatud (eelmiste arengukavade aegumise tõttu 2011.aastal) uute arengukavade põhimõtted. Selles  protsessis toimub omavahelisteks konsultatsioonideks ja kogemuste vahetamiseks  kokku 4 nõupidamist. Eesmärgiks on esitleda oma arengukavad volikogus enne 01.oktoobrit